Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Udělujete tímto výslovný souhlas elektronickému obchodu hamletovygumy.cz, se sídlem

Na Ladech 2308,
Brandýs nad Labem,  
IČ: 65385250,
DIČ: CZ7708100158
(dále jen „Správce“),

aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- název společnosti
- e-mail
- telefonní číslo
- adresa bydliště
- číslo bankovního účtu


2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail, adresu bydliště a číslo bankovního účtu je nutné zpracovat pro účely marketingu a nabízení zboží a služeb. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 (tří) let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:

Marek Pšád "HAMLET"
Na Ladech 2308
250 01 Brandýs nad Labem

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i jeho smluvní partneři.

5. Vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět ,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.